Uposlenici

UPRAVA ŠKOLE

Seid Alibegović - direktor škole

Selma Babović - voditelj nastavnog procesa (nacionalni program)

Tarik Hadžiahmetović - koordinator IB Middle Years Programa

Dolores Neimarlija - koordinator IB Diploma Programa

Stručni saradnici:

Elida Čaušević - pedagog škole (nacionalni program)

Iris Brkanić Joksimović - bibliotekar

Denisa Kovačević - pedagog-psiholog škole (međunarodni programi)

Nermina Beširević - konsultant za IB Diploma Program

Ajdin Bašić - rukovatelj nastavnom tehnikom-programer

 

PROFESORI

 • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Merisa Drakovac, Jasmina Hasanbegović-Herenda, Nermana Imamović, Merima Mašić, Adila Salibašić, Amela Vranac, Hasna Hasečić

 • Engleski jezik

Senada Bajrović, Elma Begović, Mirsad Čeligija, Iris Čapelj, Lejla Eminović, Tarik Hadžiahmetović, Samka Hadžihasanović-Midhat, Aida Kalaba, Maja Ljubović, Tomo Maltar, Dženana Parnica

 • Njemački jezik

Merima Ćelović, Muruveta Marušić, Dženana Musemić, Amna Muslić, Edita Srkalović, Kenita Šeta

 • Francuski, italijanski i latinski jezik

 Hana Hodžić, Amila Omerbegović, Ana Đogović

 • Matematika

Dženeta Ajanić, Elma Bajramović, Amar Bašić, Mejrima Čaušević, Emir Kalajdžija, Emira Omeragić, Aida Suljić, Feđa Šolak

 • Fizika

Jasmina Baluković, Dževdeta Dervić, Adnan Mašić, Sabin Mujakić, Greda Armin

 • Hemija

Nudžejma Efendić, Dalibor Karačić, Stanislava Marjanović

 • Biologija

Dženisa Buljugić, Sanela Isaković, Elvira Kukuljac, Dolores Neimarlija

 • Informatika

Tina Alibašić, Aida Arnautović, , Adnan Šalaka, Sanela Žutić, Dedović Riad

 • Historija

Lejla Čaušević, Samin Omanović, Emir Ševa

 • Geografija

Razija Karakaš, Anesa Smailhodžić-Jasika, Nermina Beširović

 • Ekonomija, Business and Management, ITGS

Dženana Rustempašić, Irena Žic

 • Kultura religija, VjeronaukaVjeronauk

Mukerema Hadžić, Siniša Mujabašić

 • Filozofija i Sociologija

Elmana Cerić, Enisa Karamešić, Aida Muftić

 • Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava

Ismeta Trepalovac, Islam Zulović

 • Psihologija

Sandra Muratović

 • Likovna kultura

Sandra Zuko

 • Muzička kultura

Lejla Avdagić, Aida Sejdić Melezović

 • Sport

Abdel Diko Bešović, Ivan Grabovac, Džanina Nukić, Kenan Velić

 

OSTALO OSOBLJE

Meliha Kapetanović - sekretar škole

Munira Branković - šef računovodstva

Dženana Hadžić - administrativno-računovodstveni radnik

Adnan Ikanović - tehnički sekretar

Muhidin Čomaga - domar

Šemso Mujezinović - domar

Almir Ismić - portir

Fehima Hasković - portir

Fata Đedović - spremačica

Ferida Hadžavdija - spremačica

Vasvija Huseinović - spremačica

Mirsada Karišik - spremačica

Devla Mujezin - spremačica

Safija Zolj - spremačica

Mediha Žunić - spremačica