Početna

U utorak 18.10.2016. godine je održan prvi sastanak Vijeća roditelja  u školskoj 2016/2017.godini. Nakon  uvodnog obraćanja direktora škole Seid Alibegović, pristupilo se predstavljanju članova Vijeća roditelja i međusobnom upoznavanju.Sastanku su prisustvovali i pomoćnica direktora Selma Babović i pedagogica za nacionalni program Elida Čaušević- koordinator Vijeća roditelja.Predsjednica Vijeća roditelja za 2015/16. godinu, prof. Senida Čeljo je izvjestila roditelja o aktivnostima koje su realizirane u prethodnoj školskoj godini....
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja sa realizacijom projekta vršnjačke edukacije pod nazivom "Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju." Ciljana skupina su učenici trećih razreda srednjih škola. Cilj projekta je pružanje podrške učenicima u jačanju osobnih kompetencija, motivacije za cjeloživotno učenje te primjenu stečenih znanja i vještina u unaprjeđenju saobraćajne kulture.Projekt će se u školskoj 2016/2017. godini realizirati u dvije faze. Prva faza uključuje edukaciju učenika – vršnjačkih...
Druga gimnazija Sarajevo je u subotu, 15. oktobra 2016. godine, bila domaćin prvog Azijskog diplomatskog bazara. Udruženje bosanskohercegovačko-azijskog prijateljstva ABACUS je u saradnji sa našom školom ugostilo predstavnike ambasada azijskih zemalja, te institucija i organizacija koje svojim radom doprinose boljoj saradnji naše zemlje sa azijskim zemljama.Na bazaru je predstavljena azijska kultra, gastronomija i umjetnost, a veliki broj građana i pripadnika diolomatskog kora su u subotu posjetili Drugu gimnaziju.Učenici trečih razreda IB...
U subotu, 8. oktobra 2016. godine, učenici trećih i četvrtih razreda društvenog i prirodnog izbornog područja posjetili su Memorijalni centar u Potočarima, Srebrenicu i područnu osnovnu školu u Osmačama u sklopu terenske nastave. Učenici su najprije posjetili kompleks Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, gdje su upoznati sa dešavanjima koja su prethodila genocidu kao i onima koja su se desila 11. jula 1995. godine i u danima koji su slijedili.Posjeta je uključivala obilazak mezarja, gdje su učenici zajedno sa profesorima odali počast...
Deveti sajam kreditiranja pod pokroviteljstvom udruženja INFOHOUSE održan je 28.9.2016. godine,a ove godine je uključivao i takmičenje srednjih škola iz projektnih ideja koje su se mogle odnositi na dvije oblasti: antikorupciju u lokalnim zajednicama  i humanitarni rad  za nagradu iz Fonda Socijalni dan. Na takmičenju je učestvovalo preko 50 škola iz cijele Bosne i Hercegovine. Naša škola je osvojila maksimalnu novčanu nagradu za realizaciju humanitarnog projekta na kojem su radile učenice trećih razreda, Lara Sutović i Anesa Ališić...
U utorak 18.10.2016. godine je održan prvi sastanak Vijeća roditelja  u školskoj 2016/2017.godini. Nakon  uvodnog obraćanja direktora škole Seid Alibegović, pristupilo se predstavljanju članova Vijeća roditelja i međusobnom upoznavanju.Sastanku su prisustvovali i pomoćnica direktora Selma...
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja sa realizacijom projekta vršnjačke edukacije pod nazivom "Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju." Ciljana skupina su učenici trećih razreda srednjih škola. Cilj projekta je pružanje podrške učenicima u jačanju osobnih...
Druga gimnazija Sarajevo je u subotu, 15. oktobra 2016. godine, bila domaćin prvog Azijskog diplomatskog bazara. Udruženje bosanskohercegovačko-azijskog prijateljstva ABACUS je u saradnji sa našom školom ugostilo predstavnike ambasada azijskih zemalja, te institucija i organizacija koje svojim...
U subotu, 8. oktobra 2016. godine, učenici trećih i četvrtih razreda društvenog i prirodnog izbornog područja posjetili su Memorijalni centar u Potočarima, Srebrenicu i područnu osnovnu školu u Osmačama u sklopu terenske nastave. Učenici su najprije posjetili kompleks Memorijalnog centra Srebrenica...
Deveti sajam kreditiranja pod pokroviteljstvom udruženja INFOHOUSE održan je 28.9.2016. godine,a ove godine je uključivao i takmičenje srednjih škola iz projektnih ideja koje su se mogle odnositi na dvije oblasti: antikorupciju u lokalnim zajednicama  i humanitarni rad  za nagradu iz...

Stranice

Nastavni plan i program

Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program za treće i četvrte razrede
Nastavni plan i program za prve i druge razrede